Tarieven ’22

Naschoolse opvang alleen gedurende schoolweken

Dagen per week Uren per maand Uren per jaar Tarief per maand
1 13,4 160,8 € 124,62
2 26.8 321.6 € 249,24
3 40.2 482.4 € 373,86
Continurooster (1 dag) 16.73 200.76 € 155,59
Wo/vr (lang) incl. lunch 23.4 280.8 € 217,62
    Uurprijs €9,30  

Vakantieopvang alleen gedurende schoolvakantieweken (incl. school vrije dagen)

Dagen per week Uren per maand Uren per jaar Tarief per maand
1 11 132 € 97,90
2 22 264 € 195,80
3 33 396 € 293,70
4 44 528 € 391,60
5 55 660 € 489,50
    Uurprijs €8,90  

Buitenschoolse opvang
inclusief roostervrije-, studie- en vakantiedagen. Incl. Gezonde Lunch die door Fun-kidz wordt aangeboden

(tevens start-tarief inclusief vervoer St. Joseph, Petrus & Paulus)

Dagen per week Uren per maand Uren per jaar Tarief per maand
1 24.1 289.2 € 214,49
2 48.2 578.4 € 428,98
3 72.3 867.6 € 643,47
Continurooster (1 dag) 27.43 329.16 244,12
Wo/vr (lang) incl. lunch 34.1 409.2 € 203,49
    Uurprijs €8,90  

Voorschoolse opvang
Alleen mogelijk bij KBS De Spoorzoeker (en in de vakantie) 

    Prijs per maand / uur Gemiddeld aantal uren per maand / jaar
Voorschoolse opvang (VSO) de Spoorzoeker 1 ochtend per week € 32,50 / € 9,85 3.3 / 39.6
Voorschoolse opvang (VSO) als BSO tijdens vakantie en studiedagen (afrondingsverschil kan voorkomen) 1 ochtend per week (52 weken per jaar) € 32,50 / € 9,85 3.3 / 39.6

Kosten buitenschoolse opvang

Open–Up!|Fun-Kidz organiseert sport- , cultuur en ontwikkelingsactiviteiten. De kosten hiervan zijn bij de hier onder genoemde tarieven inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

U kunt uw vakantiedagen flexibel afnemen in de schoolvakanties (12 schoolvakantieweken per jaar) In de schoolvakanties is het mogelijk dat bij een lage bezetting verschillende groepen worden samengevoegd.

In het uurtarief is inclusief;
De lunch (tijdens vakanties), fruit, tussendoortjes en vele uitstapjes.
Vakantiedagen en of studiedagen die over zijn, kunnen niet worden meegenomen naar het volgend (school)jaar

Prijswijziging vanaf 01 januari 2022

Afgelopen jaar is besloten om jaarlijks een prijs indexatie toe te passen, in goed overleg met de oudercommissie en daarbij uiteraard hun goedkeuring en is Open-Up!|Fun-Kidz genoodzaakt de prijsverhoging/ indexatie door te voeren.

In de maand november maken kinderopvang organisaties hun prijswijzingen bekend aan hun ouders. Met ingang van het aankomend kalenderjaar (01 01 2022) gaat de prijswijziging in. Het streven is om onder het landelijk, plaatselijk gemiddelde te blijven. En openheid te geven van de kosten, nog steeds met alle avonturen, uitstapjes, incl. vervoer, lunch etc.

Stap voor stap…

Door de jaarlijkse prijs verhoging of jaarlijkse prijsindexatie is de uurprijs voor komend kalenderjaar met € 0,60ct verhoogd. Let u op bij het doorgeven aan de belastingdienst, dat alleen de uurprijs aanpast dient te worden en niet de opvang van het aantal uren per maand.

Schoolvrije dagen (Vakantie- en studiedagen) BSO geeft u een totaal van 12 dagen op jaarbasis. Deze dagen krijgt u in een keer te zien op uw tegoed, echter koopt u per maand 1 schoolvrije dag in. Deze dagen zijn flexibel inzetbaar en hoeft u niet aan de oorspronkelijke opvang dag te houden. U bent met dit pakket van alle gemakken voorzien. i.p.v. NSO alleen ná schooltijd… zitten hier bij het BSO-pakket ook alle schoolvrije dagen in; het vervoer van school naar de BSO en voor de diverse uitstapjes.

De lunch tijdens woensdagen en vrijdagen wanneer uw kind eerder uit school is en natuurlijk ook tijdens studie- en vakantie dagen door ons aangeboden.

Bij het NSO-pakket zit 1 extra dag, dit in verband met stakingsdagen en andere dagen waar we vooraf geen invloed op hebben. U kunt altijd ‘als er plaats is op de bso’ losse dagen bijkopen. Dit wordt verrekend met de volgende factuur.

! Algemene voorwaarden

Voor alle vormen van na- en buitenschoolse opvang gelden de respectievelijke Algemene Voorwaarden, waarvoor ik u naar onze website verwijs. Hier kunt u de pedagogische visie doornemen.

Vraag kinderopvangtoeslag aan

Let op! Op dit overzicht vindt u alleen bruto prijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van deze kosten. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten.

Maak een proefberekening via www.toeslagen.nl

Einddatum plaatsing

Annulering

Indien een ouder/verzorger de plaatsing voorafgaand aan de ingangsdatum wenst te annuleren, brengt Open–Up!|Fun-Kidz, afhankelijk van de datum van annulering, de volgende maandtarieven in rekening:

Opzeggen voor de 10de van de maand, na de 10de van de maand word de eerst volgende aansluitende maand meegerekend. (alle facturen, die Open–Up!|Fun-Kidz u toezendt, dienen betaald te worden) 

Open–Up!|Fun-Kidz behoudt zich het recht om de tarieven tussentijds te wijzigen onder verwijzing naar de betreffende artikelen in de Algemene Voorwaarden.

Open–Up!|Fun-Kidz Sport, Cultuur en Ont’moeten

De Buiten Schoolse Opvanggroepen van Open–Up!|Fun-Kidz bieden opvang buiten schooltijd en in de schoolvakanties. De B.S.O. biedt meer dan Sport & Cultuur alleen. Hier is ruimte om bij te komen van de schooldag en te spelen met leeftijdgenootjes. Wij organiseren ook allerlei speciale activiteiten zoals toneel, dansen, koken, sleep-over en de nu al bekende survival week…

 

Naam: Open-Up!|Fun-Kidz / Locatie Rugby BRC Sportboulevard

Soort kinderopvang: Buitenschoolse opvang

Aantal kindplaatsen: 29  /  Terheijdenseweg 516

Registratienummer Landelijk Register :LRK 211939687

 

Naam: Open-Up!|Fun-Kidz / Locatie Spoorzoeker

Aantal kindplaatsen: 100+ /  Pastoor Pottersplein 2

Registratienummer Landelijk Register: LRK 128340745

 

Naam: Open-Up!|Fun-Kidz / Locatie Groen-Wit

Aantal kindplaatsen: 100  /  Postillionstraat 45

Registratienummer Landelijk Register: LRK 677904964

 

Naam: Open-Up!|Fun-Kidz / Locatie Rugby REL Etten-Leur

Aantal kindplaatsen: 35  /  Kempenerrandweg 9 ‘De Streek’

Registratienummer Landelijk Register: LRK 271107066

 

Naam: Open-Up!|Fun-Kidz / Locatie De Weerijs

Aantal kindplaatsen: 50  /  Weerijssingel 1

Registratienummer Landelijk Register: LRK 316452506

Deze gegevens zijn belangrijk voor uw aanvraag kinderopvang toeslag bij de belasting dienst.

 


Waar vind ik meer informatie over de bezuinigingen op de kinderopvang?

De overheid kan u er meer over vertellen. Kijkt u hiervoor op www.rijksoverheid.nl.

Hoeveel ga ik volgend jaar voor mijn kinderopvang betalen?

De bezuinigingen zijn vooral van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u maandelijks krijgt van de Belastingdienst. Hoeveel u precies gaat betalen, kunt u uitrekenen via www.toeslagen.nl (website van de Belastingdienst). Houd u hiervoor uw uurtarief en het aantal afgenomen uren kinderopvang bij de hand.

Moet ik mijn kinderopvangtoeslag voor januari nu al aanvragen?

Hoe eerder hoe beter. Vraag binnen 3 maanden subsidie aan.

Waarom betaal ik elk jaar meer voor dagopvang/BSO?

Dit komt vooral door de jaarlijkse stijging van de prijzen (denkt u aan kosten voor accommodaties, voeding, materialen en vervoer); het Centraal Plan Bureau geeft hiervoor jaarlijks een prognose. Ook de loonkosten stijgen jaarlijks. Hierover worden tussen werknemers en werkgevers afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de CAO Kinderopvang. BSO FUN-KIDZ werkt alleen met goed gekwalificeerd personeel vanaf niveau 4 en 5! (normale bso’s vanaf niv. 3)

Waarom bespaart Open-Up!|Fun-Kidz niet op extra dingen zoals uitstapjes, zodat jullie prijzen omlaag kunnen en mijn kinderopvang betaalbaar blijft?

Wij zijn kostenbewust en kopen – waar dat kan – grootschalig en dus voordelig in. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen, materialen, speelgoed en het onderhoud van onze panden. Tegelijkertijd wordt ook van ons verwacht dat we kwalitatief goede kinderopvang bieden. Deze kwaliteit uit zich onder andere in de extra ervaringen en uitdagingen die wij de kidz bieden. Veel ouders verwachten dat we aan dit aspect van hun ontwikkeling een bijdrage leveren. Uitstapjes maken we dan ook niet voor niets. En hier worden ook geen extra bijdragen voor gevraagd.

Loopt mijn plaatsingsovereenkomst met Open-Up!|Fun-Kidz Sport, Spel en Activiteiten opvang ondanks de tariefstijging door?

Ja, uw plaatsingsovereenkomst met Open-Up!|Fun-Kidz loopt in 2021/2022 gewoon door.

Kan ik mijn plaatsingovereenkomst beëindigen?

Ja dat kan, wij hanteren géén standaard opzegtermijn van 2 maanden, wel dienen al de aan u gefactureerde bedragen te zijn betaald! Wij werken per hele maand bij het opzeggen vóór de 10de van de maand.