Weerbaarheid Rots & Water, Breda

Weerbaarheidstraining – Rots & Water!

In het schooljaar ’23 / ’24 worden er geen losse lessen aangeboden, alleen per school.
Wat biedt onze weerbaarheidstraining?

Het Rots & Water-programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn veelvoudige doelstellingen en brede pedagogische perspectief.  Een eenzijdige weerbaarheidstraining focust teveel op ‘vijand-denken’ en te weinig op gevoelens van verbondenheid.

Mensen moeten leren om zich onafhankelijk op te stellen, eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om samen te werken, spelen en leven (Water). Rots & Water biedt niet alleen een weerbaarheidstraining, maar ook een sociale competentietraining, waarbij de nadruk ligt op het samenwerken, spelen en leven.

Het programma is zeer fysiek ingericht; er is veel ruimte voor fysieke oefening en psychofysieke didactiek, om te leren hoe je gedachtes, emoties en gevoelens onder woorden brengt.

De bouwstenen van het programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Daarna komen thema’s als veiligheid, assertiviteit, communicatie, solidariteit en spriritualiteit aan bod.

De genoemde thema’s worden in het programma door 4 rode draden met elkaar verbonden:

1. Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en concentreren (het richten van de aandacht/focus).

2. De ontwikkeling van de psychofysieke driehoek: lichaamsbewustzijn-emotioneel bewustzijn-zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen. Meer bewustzijn van het lichaam kan daarom leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen, hetgeen een kans biedt tot verdieping van het emotioneel- en zelfbewustzijn en het vermogen tot zelfbeheersing aanzienlijk vergroot.

3. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde, vormen van communicatie.

4. Het Rots & Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit concept kan op verschillende niveaus worden ontwikkeld en toegepast: op fysiek niveau en op mentaal en sociaal niveau. Op fysiek niveau betekent dit dat een aanval gepareerd kan worden door hard aangespannen spieren (Rots) maar vaak zelfs nog effectiever kan worden opgevangen door een beweeglijk meegaan met de energie van de aanvaller (Wateraspect). 

Binnen een gesprek kan men kiezen voor een harde, onverzoenlijke rotsopstelling of een meer communicatievere wateropstelling en ook in relaties kan de keuze worden gemaakt tussen een rotsopstelling (‘ik ga gewoon mijn eigen gang’) of een wateropstelling (’we zijn samen op weg’). Rots kan ook betekenen dat je, afhankelijk van de omstandigheden, vasthoudt aan je principes. Op spiritueel niveau ten slotte vallen de tegenstellingen tussen rots en water weg. Daar ontstaat het inzicht en ervaart men dat beide wegen noodzakelijk zijn om tot zelfverwezenlijking te komen en dat mensen in diepste wezen met elkaar verbonden zijn en een gezamenlijke weg afleggen.

Cursusdata:

De volgende lessen reeks start in september ’23.
  • Op de Wilsdonck te Raamsdonksveer
  • Op de Fontijn (per klas)

Hoe verloopt de training? 

De Rots & Water training is steeds op dezelfde manier opgebouwd. De lessen starten met een speelse, opbouwende en veilige fysieke inspanning zoals tikspelletjes, loopoefeningen etc. Hierna gaat het over naar de kern.

De kern opent altijd met de rituele zelfverdedigingsgroet Rots & Water. Het vervolg is een oefening waar je een lichamelijke inspanning moet leveren. Dan volgt een (korte) terugkoppeling / nabespreking over de oefening. Waarbij je jouw ervaring kunt delen met de anderen. Wekelijks komen conditie-oefeningen zoals loopvormen, krachtoefeningen zoals opdrukken en stoeivormen etc. aan bod. De afsluiting vindt altijd plaats met de rituele zelfverdedigingsgroet Rots & Water. Dit betekent dat de les ten einde is.

Voorafgaand

Voorafgaand aan de start van de training wordt/kan er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor de ouder(s). Vervolgens vindt er met iedere deelnemer een kort individueel gesprek plaats met uitleg van de training, motivatie, doelstelling en contract. De training bestaat uit 10 lessen van 60 minuten. Tijdens de lessen worden opdrachten verstrekt en vinden kringgesprekken plaats. Les 10 is afsluiting met uitreiken certificaat. De training vindt plaats in rustige ongestoorde omgeving zonder publiek.

Voor wie? (per school)

Voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Jongens waarbij gedacht wordt aan een sociale vaardigheidstraining en meisjes die verbaal of fysiek minder vaardig zijn. Schoolklassen of groepen waarbij de groepscohesie ontbreekt, er weinig onderling respect is, geen vertrouwen is en/of gepest wordt.

Aanmelden

Scholen: Scholen die geïnteresseerd zijn in een Rots & Watertraining voor de hele klas of voor een groep jongens of groep meisjes kunnen mailen of bellen met Open-Up! 06-53348238
Samen met u wordt gekeken wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Indien gewenst komen wij een presentatie houden over de achtergrond en de methodiek van de Rots & Watertraining. Prijsopgave groepstraining Rots & Water gaat op aanvraag in onderling overleg.

Kosten

Kosten in overleg

Aanmelden

Als u uw school wilt aanmelden voor een groepstraining Rots & Water of u wilt meer informatie, stuurt u een mail naar info@open-up.nu. Samen met u kijken we wat de hulpvraag is en adviseren wij u ten aanzien van de training.

Contact

info@open-up.nu

Even bellen kan natuurlijk ook 06 533 48 238

Wij werken uitsluitend met gediplomeerd personeel