Tarieven ’23

Kosten buitenschoolse opvang

Open–Up!|Fun-Kidz organiseert sport-, cultuur en ontwikkelingsactiviteiten. De kosten hiervan zijn bij de hier onder genoemde tarieven inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

U kunt uw vakantiedagen flexibel afnemen in de schoolvakanties (12 schoolvakantieweken per jaar) 

In de schoolvakanties is het mogelijk dat bij een lage bezetting verschillende groepen worden samengevoegd.

In het uurtarief is inclusief;

De lunch (tijdens vakanties), fruit, tussendoortjes en vele uitstapjes.

Vakantiedagen en of studiedagen die over zijn, kunnen niet worden meegenomen naar het volgend (school)jaar

Jaaropgaven van 2022 zijn op 19 januari ’23 verzonden.

Prijswijziging vanaf 01 januari 2023 

Afgelopen jaar is besloten om jaarlijks een prijs indexatie toe te passen, in goed overleg met de oudercommissie en daarbij uiteraard hun goedkeuring en 

is Open-Up!|Fun-Kidz genoodzaakt de prijsverhoging/ indexatie door te voeren.

In de maand november maken kinderopvang organisaties hun prijswijzingen bekend aan hun ouders. 

Met ingang van het aankomend kalenderjaar (01 01 2023) gaat de prijswijziging in. Het streven is om onder het landelijk, plaatselijk gemiddelde te blijven. 

En openheid te geven van de kosten, nog steeds met alle avonturen, uitstapjes, incl. vervoer, lunch etc.

Stap voor stap…

Door de jaarlijkse prijsverhoging of jaarlijkse prijsindexatie is de uurprijs voor komend kalenderjaar met €0,50ct of €0,60ct verhoogd. 

Let u op bij het doorgeven aan de belastingdienst, dat alleen het uurtarief aanpast dient te worden en niet de opvang van het aantal uren per maand.

 

Schoolvrije dagen (Vakantie- en studiedagen) BSO geeft u een totaal van 12 dagen op jaarbasis. 

Deze dagen krijgt u in een keer te zien op uw tegoed, echter koopt u per maand 1 schoolvrije dag in. 

Deze dagen zijn flexibel inzetbaar en hoeft u niet aan de oorspronkelijke opvang dag te houden. 

U bent met dit pakket van alle gemakken voorzien. i.p.v. NSO alleen ná schooltijd… zitten hier bij het BSO-pakket ook alle schoolvrije dagen in; het vervoer van school naar de BSO en voor de diverse uitstapjes.

De lunch tijdens woensdagen en vrijdagen wanneer uw kind eerder uit school is en natuurlijk ook tijdens studie- en vakantie dagen door ons aangeboden.

Bij het NSO-pakket zit 1 extra dag, dit in verband met stakingsdagen en andere dagen waar we vooraf geen invloed op hebben. 

U kunt altijd ‘als er plaats is op de BSO’ losse dagen bijkopen. Dit wordt verrekend met de volgende factuur.

Geraamde tarieven 2023

Het maximum toeslagtarief voor dagopvang zal stijgen van €8,50 nu naar €8,95 in 2023 en voor de BSO zal het toeslagtarief stijgen van € 7,31 nu naar € 7,72 in 2023. 

De gastouderopvang krijgt, naast de standaard indexering, in 2023 te maken met een incidentele korting van € 0,15 als dekking voor de extra kosten van intensiever toezicht. 

Daardoor stijgen de toeslagtarieven voor gastouderopvang minder: van €6,52 nu naar €6,74 in 2023 (inclusief de korting van €0,15 voor intensivering toezicht, die wordt verrekend met het toeslagtarief).

‍Zo komen de ramingen tot stand

Bureau Buitenhek legt uit hoe deze indexering tot stand komt: 

“Voor 2023 raamt het CPB voor Nederland een gemiddelde prijsstijging van 2,2% en een gemiddelde loonstijging van 3,7% (na correctie loonkostensubsidies NOW en continuïteitsbijdrage zorg). 

Op basis van die ramingen zouden de toeslagtarieven voor 2023 met 3,4% worden geïndexeerd.

Omdat nu blijkt dat de loonvoet en inflatie in 2022 veel hoger zijn dan de eerdere CPB-ramingen en de toeslagtarieven in 2022 te weinig zijn geïndexeerd, 

volgt in 2023 een correctie daarvoor van +2,3% punten. Bij elkaar telt dat op tot een index van 5,7%.”

Waar vind ik meer informatie over de bezuinigingen op de kinderopvang?

De overheid kan u er meer over vertellen. Kijkt u hiervoor op www.rijksoverheid.nl.

Hoeveel ga ik volgend jaar voor mijn kinderopvang betalen?

De bezuinigingen zijn vooral van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u maandelijks krijgt van de Belastingdienst. 

Hoeveel u precies gaat betalen, kunt u uitrekenen via www.toeslagen.nl (website van de Belastingdienst). 

Houd u hiervoor uw uurtarief en het aantal afgenomen uren kinderopvang bij de hand.

Moet ik mijn kinderopvangtoeslag voor januari nu al aanvragen?

Hoe eerder hoe beter. Vraag binnen 3 maanden subsidie aan.

Waarom betaal ik elk jaar meer voor dagopvang/BSO?

Dit komt vooral door de jaarlijkse stijging van de prijzen (denkt u aan kosten voor accommodaties, voeding, materialen en vervoer); 

het Centraal Plan Bureau geeft hiervoor jaarlijks een prognose. Ook de loonkosten stijgen jaarlijks. 

Hierover worden tussen werknemers en werkgevers afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de CAO Kinderopvang. 

BSO FUN-KIDZ werkt alleen met goed gekwalificeerd personeel vanaf niveau 4 en 5! (normale bso’s vanaf niveau 3)

Waarom bespaart Open-Up!|Fun-Kidz niet op extra dingen zoals uitstapjes, zodat jullie prijzen omlaag kunnen en mijn kinderopvang betaalbaar blijft?

Wij zijn kostenbewust en kopen – waar dat kan – grootschalig en dus voordelig in. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen, materialen, speelgoed en het onderhoud van onze panden. 

Tegelijkertijd wordt ook van ons verwacht dat we kwalitatief goede kinderopvang bieden. 

Deze kwaliteit uit zich onder andere in de extra ervaringen en uitdagingen die wij de kidz bieden. 

Veel ouders verwachten dat we aan dit aspect van hun ontwikkeling een bijdrage leveren. 

Uitstapjes maken we dan ook niet voor niets. En hier worden ook geen extra bijdragen voor gevraagd.

Loopt mijn plaatsingsovereenkomst met Open-Up!|Fun-Kidz Sport, Spel en Activiteiten opvang ondanks de tariefstijging door?

Ja, uw plaatsingsovereenkomst met Open-Up!|Fun-Kidz loopt in 2022/2023 gewoon door.

Kan ik mijn plaatsingsovereenkomst beëindigen?

Ja dat kan, wij hanteren géén standaard opzegtermijn van 2 maanden, wel dienen al de aan u gefactureerde bedragen te zijn betaald! Wij werken per hele maand bij het opzeggen vóór de 10de van de maand.

NSO – Naschoolse opvang alleen gedurende schoolweken

Dag(en) per weekUren per maandUren per jaarTarief per maand
113,4160.8€ 134,03
Continurooster (1 dag)16.66199.92€ 166,46
Wo/vr (lang) incl. lunch20240€ 199,00
   Uurprijs €9,95

BSO – Naschoolse opvang inclusief school vrije dagen

Dagen per weekUren per maandUren per jaarTarief per maand
124.1289.2€ 230,16
Continurooster (1 dag)27.43329.16261,95
Wo/vr (lang) incl. lunch31.1373.20€ 297,00
   Uurprijs €9,55
 
Voorschoolse opvang
Alleen mogelijk bij KBS De Spoorzoeker (en in de vakantie) 
Dagen per weekUren per maandUren per jaarTarief per maand
13.339.6€ 32,84
VSO op De Spoorzoeker  Uurprijs €9,95

Vakantieopvang alleen gedurende school-vakantieweken (incl. school vrije dagen)

Dagen per weekUren per maandUren per jaarTarief per maand
111132€ 105,05
   Uurprijs €9,55