Tarieven ’24

Kosten buitenschoolse opvang

Open–Up!|Fun-Kidz organiseert sport- , cultuur en ontwikkelingsactiviteiten. De kosten hiervan zijn bij de hier onder genoemde tarieven inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

U kunt uw vakantiedagen flexibel afnemen in de schoolvakanties (12 schoolvakantieweken per jaar) In de schoolvakanties is het mogelijk dat bij een lage bezetting verschillende groepen worden samengevoegd.

In het uurtarief is meegenomen;
– De lunch (tijdens schoolvrije dagen), fruit en tussendoortjes, uitstapjes en vervoer.

Vakantiedagen en of studiedagen die over zijn, kunnen niet worden meegenomen naar het volgend kalenderjaar. U krijgt uw nieuw tegoed op 1 januari.

Extra verhoging in 2024

Ouders krijgen een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, omdat de Tweede Kamer een amendement heeft aangenomen om de maximum uurprijzen extra te verhogen De maximale vergoedingen per uur worden:

Voor dagopvang €10,25

Voor buitenschoolse opvang €9,12

Voor de gastouderopvang €7,53

Dienst Toeslagen heeft de extra verhoging van de maximum uurprijzen tijdig in hun systemen verwerkt waardoor ouders eind december 2023 al voorschotten voor januari 2024 ontvangen op basis van de hogere maximum uurprijzen. 

Prijsindexatie vanaf 01 januari 2024

De kosten reizen de pan uit in de wereld van de buitenschoolse opvang.

In overleg met de oudercommissie en daarbij uiteraard hun goedkeuring is Open-Up!|Fun-Kidz genoodzaakt de prijsverhoging door te voeren. Ook u kunt inspraak hebben meld u aan voor de oudercommissie.

  • De jaarlijkse prijsindexatie vindt ieder kalenderjaar plaatsvinden.

In de maand november maken kinderopvang organisaties hun prijswijzingen bekend aan hun ouders. Met ingang van het aankomend kalenderjaar (01-01 2024) gaat de prijswijziging in. Het streven is om onder het landelijk en plaatselijk gemiddelde te blijven. En nog steeds met alle avonturen, uitstapjes, vervoer etc.

Uurtarief met 0,90 ct verhoogd

Door de jaarlijkse prijsindexatie is de uur prijs voor komend kalenderjaar met € 0,90ct verhoogd. Let u op bij het doorgeven aan de belastingdienst, dat alleen de uur prijs aanpast dient te worden en niet de opvang van het aantal uren per maand.

Vakantie- en studiedagen (schoolvrije dagen) staan per 1 dag afname op een totaal van 12 dagen op jaarbasis. Deze dagen krijgt u in een keer te zien op uw tegoed, echter koopt u per maand 1 schoolvrije dag in. Deze dagen zijn flexibel inzetbaar en hoeft u niet aan de oorspronkelijke opvang dag te houden. U bent met dit pakket van alle gemakken voorzien. i.p.v. NSO alleen ná schooltijd… zitten hier bij het complete BSO-pakket ook alle schoolvrije dagen in; het vervoer van school naar de BSO en voor de diverse uitstapjes.

De lunch tijdens woensdagen en vrijdagen wanneer uw kind eerder uit school is en natuurlijk ook tijdens studie- en vakantie dagen door ons aangeboden.

Bij het NSO-pakket zitten 2 extra dagen bij in, dit in verband met stakingsdagen en andere dagen waar we vooraf geen invloed op hebben. U kunt altijd ‘als er plaats is op de BSO losse dagen bijkopen. Dit wordt verrekend met de volgende factuur.

Schoolvrije dagen (Vakantie- en studiedagen) BSO geeft u een totaal van 12 dagen op jaarbasis. Deze dagen krijgt u in een keer te zien op uw tegoed, echter koopt u per maand 1 schoolvrije dag in. De dagen zijn flexibel inzetbaar en hoeft u niet aan de oorspronkelijke opvang dag te houden. 

U bent met dit pakket van alle gemakken voorzien. i.p.v. NSO alleen ná schooltijd… zitten hier bij het BSO-pakket ook alle schoolvrije dagen in; het vervoer van school naar de BSO en voor de diverse uitstapjes. De lunch tijdens woensdagen en vrijdagen wanneer uw kind eerder uit school is en natuurlijk ook tijdens studie- en vakantie dagen door ons aangeboden.

Bij het NSO-pakket zitten 2 extra dagen, dit in verband met stakingsdagen en andere dagen waar we vooraf geen invloed op hebben. 

U kunt altijd ‘als er plaats is op de BSO’ losse dagen bijkopen. Dit wordt verrekend met de daaropvolgende maand.

Vraag kinderopvangtoeslag aan

Let op! Op dit overzicht vindt u alleen brutoprijzen. U betaalt zelf slechts een gedeelte van deze kosten. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten.

Maak een proefberekening via www.toeslagen.nl

Einddatum Plaatsing

Annulering

Indien een ouder/verzorger de plaatsing voorafgaand aan de ingangsdatum wenst te annuleren, brengt Open–Up!|Fun-Kidz, afhankelijk van de datum van annulering, de volgende maandtarieven in rekening:

Opzeggen voor de 10de van de maand, na de 10de van de maand wordt de eerstvolgende aansluitende maand meegerekend. (Alle facturen, die Open–Up!|Fun-Kidz u toezendt, dienen betaald te worden) 

Open–Up!|Fun-Kidz behoudt zich het recht om de tarieven tussentijds te wijzigen onder verwijzing naar de betreffende artikelen in de Algemene Voorwaarden.

Waar vind ik meer informatie op de kinderopvang?

De overheid kan u er meer over vertellen. Kijkt u hiervoor op www.rijksoverheid.nl.

Hoeveel ga ik volgend jaar voor mijn kinderopvang betalen?

De bezuinigingen zijn vooral van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u maandelijks krijgt van de Belastingdienst. 

Hoeveel u precies gaat betalen, kunt u uitrekenen via www.toeslagen.nl (website van de Belastingdienst). 

Houd u hiervoor uw uurtarief en het aantal afgenomen uren kinderopvang bij de hand.

Moet ik mijn kinderopvangtoeslag voor januari nu al aanvragen?

Hoe eerder hoe beter. Vraag binnen 3 maanden subsidie aan.

Waarom betaal ik elk jaar meer voor opvang BSO?

Dit komt vooral door de jaarlijkse stijging van de prijzen (denkt u aan kosten voor accommodaties, voeding, materialen en vervoer); 

het Centraal Plan Bureau geeft hiervoor jaarlijks een prognose. Ook de loonkosten stijgen jaarlijks. 

Hierover worden tussen werknemers en werkgevers afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de CAO Kinderopvang. 

BSO FUN-KIDZ werkt alleen met goed gekwalificeerd personeel vanaf niveau 4 en 5! (normale bso’s vanaf niveau 3)

Waarom bespaart Open-Up!|Fun-Kidz niet op extra dingen zoals uitstapjes, zodat jullie prijzen omlaag kunnen en mijn kinderopvang betaalbaar blijft?

Wij zijn kostenbewust en kopen – waar dat kan – grootschalig en dus voordelig in. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen, materialen, speelgoed en het onderhoud van onze panden. 

Tegelijkertijd wordt ook van ons verwacht dat we kwalitatief goede kinderopvang bieden. 

Deze kwaliteit uit zich onder andere in de extra ervaringen en uitdagingen die wij de kidz bieden. 

Veel ouders verwachten dat we aan dit aspect van hun ontwikkeling een bijdrage leveren. 

Uitstapjes maken we dan ook niet voor niets. En hier worden ook geen extra bijdragen voor gevraagd.

Loopt mijn plaatsingsovereenkomst met Open-Up!|Fun-Kidz Sport, Spel en Activiteiten opvang ondanks de tariefstijging door?

Ja, uw plaatsingsovereenkomst met Open-Up!|Fun-Kidz loopt in 2023/2024 gewoon door.

Kan ik mijn plaatsingsovereenkomst beëindigen?

Ja dat kan, wij hanteren géén standaard opzegtermijn van 2 maanden, wel dienen al de aan u gefactureerde bedragen te zijn betaald! Wij werken per hele maand bij het opzeggen vóór de 10de van de maand.

NSO – Naschoolse opvang alleen gedurende schoolweken

Dag(en) per weekUren per maandUren per jaarTarief per maand
113,4160.8€ 145,39
Continurooster (1 dag)16.66199.92€ 180,76
Wo/vr (lang) incl. lunch20240€ 217,00
   Uurprijs €10,85

BSO – Naschoolse opvang inclusief school vrije dagen

Dagen per weekUren per maandUren per jaarTarief per maand
124.1289.2€ 251,85
Continurooster (1 dag)27.43329.16286,33
Wo/vr (lang) incl. lunch31.1373.20€ 324,99
   Uurprijs €10,45
 
Voorschoolse opvang
Alleen mogelijk bij KBS De Spoorzoeker (en in de vakantie) 
Dagen per weekUren per maandUren per jaarTarief per maand
13.339.6€ 35,80
VSO op De Spoorzoeker  Uurprijs €10,85

Vakantieopvang alleen gedurende school-vakantieweken (incl. school vrije dagen)

Dagen per weekUren per maandUren per jaarTarief per maand
111132€ 114,95
   Uurprijs €10,45