Missie & Visie

Een actieve begeleiding

Of het nu gaat om het aanbieden van een cultuur programma of een sport programma, onze pedagogisch medewerkers zijn actief met de kidz bezig. Uitdagend, spannend, actief en kindgericht. Open–Up!|Fun-Kidz wil een bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke opvang van kinderen in Breda in de leeftijdsgroep van 4 tot 13 jaar door het aanbieden en uitvoeren van flexibel in te zetten professionele Sport & Speldagen, Culturele- en diverse Activiteiten, naschoolse opvang, buitenschoolse opvang, vakantie opvang, tussenschoolse opvang, talentherkenning en sportkampen.

De medewerkers van Open-Up! zijn primair uit enthousiasme voor de sport en cultuuractiviteiten gestart met een organisatie, die betrokken is bij de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot opgroeiende kinderen.

Door jarenlange ervaringen in het geven van workshops, jeugdtrainingen en clinics, heeft men gerealiseerd, wat een organisatie als Open-Up! kan betekenen voor de Bredase jeugd.

Ervaren trainers/coaches en pedagogische medewerkers, maar ook docenten verzorgen complete sessies die kinderen kunnen gebruiken ter bevordering van verschillende aspecten van cultuur en sport of gewoon om samen te spelen. Actieve opvang, humor en bewegen spelen iedere ‘sport-dag’ een grote rol.

Onder begeleiding van vakkundige docenten leren jongeren met elkaar om te gaan. Sport is een ideale basis waar humor en bewegen een belangrijke rol spelen, ook om integratie en participatie te bevorderen.

Cultuur (in en rondom de school – De Spoorzoeker)

Wat vinden wij belangrijk:

Wij vinden het belangrijk dat er binnen onze BSO sprake is van een duidelijke doorgaande lijn, verankerd in voor onze kidz geschikte methodes. Hierbij denken we niet alleen aan de kennisgebieden als taal, rekenen en wereldoriëntatie maar ook aan creatieve vakgebieden als handenarbeid, tekenen, sport, natuurbeleving en muziek omdat we van mening zijn dat deze vakken de leervakken op een positieve manier kunnen ondersteunen.