Weerbaarheid Rots & Water, Breda

Weerbaarheidstraining – Rots & Water!

Mededeling 18 nov ’21,
Beste ouder,
Het goede nieuws is dat de lessen vooralsnog door kunnen gaan.
Ook al zijn er een aantal afmeldingen ivm corona (quarantaine)
Moet ik u helaas wel mededelen dat vanaf vandaag 18 nov. de ouders niet meer in de gymzaal mogen om te kijken naar de les.
Hopende u voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Wat biedt onze weerbaarheidstraining?

Het Rots & Water-programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn veelvoudige doelstellingen en brede pedagogische perspectief.  Een eenzijdige weerbaarheidstraining focust teveel op ‘vijand-denken’ en te weinig op gevoelens van verbondenheid.

Mensen moeten leren om zich onafhankelijk op te stellen, eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om samen te werken, spelen en leven (Water). Rots & Water biedt niet alleen een weerbaarheidstraining, maar ook een sociale competentietraining, waarbij de nadruk ligt op het samenwerken, spelen en leven.

Het programma is zeer fysiek ingericht; er is veel ruimte voor fysieke oefening en psychofysieke didactiek, om te leren hoe je gedachtes, emoties en gevoelens onder woorden brengt.

De bouwstenen van het programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Daarna komen thema’s als veiligheid, assertiviteit, communicatie, solidariteit en spriritualiteit aan bod.

De genoemde thema’s worden in het programma door 4 rode draden met elkaar verbonden:

1. Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en concentreren (het richten van de aandacht/focus).

2. De ontwikkeling van de psychofysieke driehoek: lichaamsbewustzijn-emotioneel bewustzijn-zelfbewustzijn. Emoties drukken zich in het lichaam uit in de vorm van spierspanningen. Meer bewustzijn van het lichaam kan daarom leiden tot meer inzicht en ervaring van de eigen reactiepatronen, hetgeen een kans biedt tot verdieping van het emotioneel- en zelfbewustzijn en het vermogen tot zelfbeheersing aanzienlijk vergroot.

3. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde, vormen van communicatie.

4. Het Rots & Waterconcept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit concept kan op verschillende niveaus worden ontwikkeld en toegepast: op fysiek niveau en op mentaal en sociaal niveau. Op fysiek niveau betekent dit dat een aanval gepareerd kan worden door hard aangespannen spieren (Rots) maar vaak zelfs nog effectiever kan worden opgevangen door een beweeglijk meegaan met de energie van de aanvaller (Wateraspect). 

Binnen een gesprek kan men kiezen voor een harde, onverzoenlijke rotsopstelling of een meer communicatievere wateropstelling en ook in relaties kan de keuze worden gemaakt tussen een rotsopstelling (‘ik ga gewoon mijn eigen gang’) of een wateropstelling (’we zijn samen op weg’). Rots kan ook betekenen dat je, afhankelijk van de omstandigheden, vasthoudt aan je principes. Op spiritueel niveau ten slotte vallen de tegenstellingen tussen rots en water weg. Daar ontstaat het inzicht en ervaart men dat beide wegen noodzakelijk zijn om tot zelfverwezenlijking te komen en dat mensen in diepste wezen met elkaar verbonden zijn en een gezamenlijke weg afleggen.

Cursusdata:

De volgende lessen reeks start in November 2021.

Tijden: Donderdagavond 

Onderbouw (groep 3, 4 & 5) om 18:00 uur  –  Bovenbouw (groep 6, 7 & 8) om 19:15 

Vroeg in de avond zullen de lessen starten. Natuurlijk houden we rekening met verschillende school – en reistijden. We mikken daarom op een start van 18:00 uur voor de eerste groep. We zijn om 18:00 uur al open. De lessen duren 60 minuten. De tweede groep zal starten om 19:15 tot 20:15

Blok 1 (04 november 2021 t/m 20 januari 2022)

November 04, 11, 18, 25

December 02, 09, 16 (23 dec en 30 dec – Kerstvakantie, lessen gaan niet door)

Januari 06, 13 en 20 januari ’22 is de laatste les, afsluiting met ouders.

Lessenreeks 1 – Onderbouw, Aantal plaatsen vrij: 04/15
Lessenreeks 1 – Bovenbouw, Aantal plaatsen vrij: 03/15

Lessenreeks 1 – Onderbouw, Aantal plaatsen vrij: 06/ 15
Lessenreeks 1 – Bovenbouw, Aantal plaatsen vrij: 06 / 15

Covid-19

De sociale distantie en de 1.5 m samenleving, inmiddels vertrouwde begrippen geworden, breken diep in op onze behoefte aan contact en confronteren ons met grote problemen en vragen. Juist nu, in tijden van toegenomen stress en angst, wordt men zich weer én meer bewust van onze behoefte aan fysiek contact en gevoelens van verbondenheid.

Het is daarom zo belangrijk dat juist nú onze gecertificeerde Rots & Watertrainers een manier hebben gevonden, zonder daarbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid uit het oog te verliezen, om kinderen en jongeren een veilige Rots & Watertraining aan te bieden. Dat de scholen weer mogen opstarten betekent echter niet dat alles weer als vanouds is. Wel kunnen de Rots & Water lessen, ook zonder óf met beperkt fysiek contact, waardevolle lessen zijn ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Hoe verloopt de training? 

De Rots & Water training is steeds op dezelfde manier opgebouwd. De lessen starten met een speelse, opbouwende en veilige fysieke inspanning zoals tikspelletjes, loopoefeningen etc. Hierna gaat het over naar de kern.

De kern opent altijd met de rituele zelfverdedigingsgroet Rots & Water. Het vervolg is een oefening waar je een lichamelijke inspanning moet leveren. Dan volgt een (korte) terugkoppeling / nabespreking over de oefening. Waarbij je jouw ervaring kunt delen met de anderen. Wekelijks komen conditie-oefeningen zoals loopvormen, krachtoefeningen zoals opdrukken en stoeivormen etc. aan bod. De afsluiting vindt altijd plaats met de rituele zelfverdedigingsgroet Rots & Water. Dit betekent dat de les ten einde is.

Voorafgaand

Voorafgaand aan de start van de training wordt/kan er een informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor de ouder(s). Vervolgens vindt er met iedere deelnemer een kort individueel gesprek plaats met uitleg van de training, motivatie, doelstelling en contract. De training bestaat uit 10 lessen van 60 minuten. Tijdens de lessen worden opdrachten verstrekt en vinden kringgesprekken plaats. Les 10 is afsluiting met uitreiken certificaat. De training vindt plaats in rustige ongestoorde omgeving zonder publiek.

Voor wie?

Voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Jongens waarbij gedacht wordt aan een sociale vaardigheidstraining en meisjes die verbaal of fysiek minder vaardig zijn. Schoolklassen of groepen waarbij de groepscohesie ontbreekt, er weinig onderling respect is, geen vertrouwen is en/of gepest wordt.

Aanmelden

Scholen: Scholen die geïnteresseerd zijn in een Rots & Watertraining voor de hele klas of voor een groep jongens of groep meisjes kunnen mailen of bellen met Open-Up! 06-53348238
Samen met u wordt gekeken wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Indien gewenst komen wij een presentatie houden over de achtergrond en de methodiek van de Rots & Watertraining. Prijsopgave groepstraining Rots & Water gaat op aanvraag in onderling overleg.

Kosten

Kosten van de lessen € 15,00 per les, 10 lessen

Lestijden onderbouw tussen 18:00 en 19:00 uur en bovenbouw 19:15 tot 20:15

Uw aanmelding is definitief als;
U dient €150,00 over te maken voor 10 lessen op NL 76 RABO 01160.90.421
t.a.v. Open-Up; Naam van uw kind en weerbaarheid

Aanmelden

Als u uw zoon of dochter, cliënt of pupil wilt aanmelden voor een groepstraining Rots & Water of u wilt meer informatie, stuurt u een mail naar info@open-up.nu. Samen met u kijken we wat de hulpvraag is en adviseren wij u ten aanzien van de training.

Contact

info@open-up.nu

Even bellen kan natuurlijk ook 06 533 48 238

Wij werken uitsluitend met gediplomeerd personeel

Adres 

De 10 lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Brouwmeesterlaan 10 (zijstraat Ceresstraat)