Homework & Lifestyle 1.0

Homework & Lifestyle 1.0

Welkom bij Homework & Lifestyle 1.0 Top dat je even een kijkje neemt op onze site. Wij zijn Michael Schouten en Cyril Breinburg en er zijn nog meer Toppers binnen de organisatie van Open-Up!, hierover op de site is meer te lezen, maar nu eerst waar het om gaat; om jou dus..!

Wat doen doen we; Huiswerkbegeleiding vanaf 10, overgang van primair- naar secundair onderwijs tot 16 jaar (en een beetje…) Vanaf schooljaar 2018 / 2019 is Open-Up! gestart met het aanbieden van activiteiten aan tieners en hun ouders, we zien behoefte in vervolg van de BSO. Graag willen wij het initiatief nemen een maatschappelijk krachtenveld van allerlei organisaties bij elkaar te brengen – profit en non-profit – die met elkaar iets willen betekenen voor de jeugd. Zo slaan we de handen in een, iedere samenwerkende organisatie bepaalt met haar maatschappelijke achtergrond haar eigen beleid, eigen richting, grenzen en haar eigen doelen. De kracht, positiviteit, het hart en een gezond verstand liggen aan de basis voor het bieden van actieve begeleiding van Open-Up!

Vanaf groep 7 & 8 en we trekken de lijn door om de overgang naar de middelbare school soepel te laten verlopen, tot 16 jaar. Open-Up! weet richtlijnen te geven aan het leven (een stip op de horizon te bieden) en hoe belangrijk een omgeving als open-up kan zijn of nog zal gaan bieden. De eerste functie is ‘onze plaats’ binnen dit geheel, en dat is vooral een maatschappelijke functie. De functies zijn onderverdeeld in;

Homework & Begeleiding

Begeleiding en opvang na schoolis de eerste te onderscheiden functie. De tieners krijgen dan directe aandacht en zorg van een andere volwassene dan hun ouders, een professional die er is voor de tiener. De tieners worden opgevangen in de huiselijke sfeer, het ‘tweede thuis’, in een vaste groep. Even relaxen na een schooldag, ff hangen, beetje kletsen en chatten met leeftijdgenoten, een kopje thee of limonade, een tosti en/of een stuk fruit erbij; gewoon even ‘ont-moeten’ en bijkomen.

Lifestyle 1.0

Vaak direct gekoppeld aan de opvangfunctie kan het tienercentrum er louter zijn om in de vrije tijdnaartoe te gaan. Het biedt de mogelijkheid te ontspannen, ‘even iets anders te doen’, niet direct aan het huiswerk te gaan, maar muziek te luisteren of muziek te maken, chillen, bijkletsen…

  • Sport-, actieve en educatieve activiteiten staan hoog in het vaandel van Open-Up!

Educatie

Naast de activiteiten hebben we besloten het accent ook te leggen op een educatieve functie en leeractiviteitenaan te bieden. Huiswerkbegeleiding, zo blijkt uit onderzoek, scoort hoog bij ouders, maar minder hoog bij tieners. Open-Up! wil Sportlifestyle met huiswerkbegeleiding combineren. Sport en Lifestyle met een educatief randje. Open-Up! heeft er dan ook voor gekozen voor een vormende of (bij)scholende functie, naast binnenschools ook buitenschools leren.


  • Comin’ Up!.. Weerbaarheid

Cursusdata:

Onderbouw (groep 3, 4 & 5) om 18:15 uur  –  Bovenbouw (groep 6, 7 & 8) om 19:15 

Vanaf 30 oktober 2019– Vroeg in de avond zullen de lessen starten. Natuurlijk houden we rekening met verschillende school – en reistijden. We mikken daarom op een start van 18:15 uur voor de eerste groep. We zijn om 18:00 uur al open. De lessen duren 60 minuten. De tweede groep zal starten om 19:15 tot 20:15