Kwaliteit / GGD

Kwaliteit

Bij de uitvoering van ieder project van Open-Up!|Fun-Kidz wordt aandacht besteed aan veiligheid, organisatie en gewenste faciliteiten. Door de ervaren en enthousiaste pedagogisch (sport) medewerk(ster)ers van Open-Up!|Fun-Kidz wordt er voor een veilige en leuke dag en/of dagdeel gezorgd. Het kan ook zo zijn dat er voor enkele activiteiten/sporten wordt uitgeweken naar hun locatie. Zoals bij ons bekend is, streven wij naar het hoogste doel, waar sportiviteit, plezier en humor, respect, tradities, normen en waarden hoog in het vaandel staan.

Kwaliteit gewaarborgd

Binnen Open-Up!|Fun-Kidz wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Dit is vertaald in het handboek kwaliteitszorg dat op de kinderopvang wordt gehanteerd. Wij streven ernaar een efficiënte organisatie te zijn, waarin de kwaliteit continu bewaakt en verbeterd wordt. Tevens vinden er jaarlijks op onze buitenschoolse opvang locaties inspecties plaats door de GGD.

Een beleidsplan is nooit ‘af’…

Werkplan Spoorzoeker

Inspectierapport locatie Spoorzoeker (Archimedesstraat 2)

Inspectierapport locatie Spoorzoeker (P. Pottersplein 2)
Werkplan Rugby locatie Breda Terheijdenseweg 516/518

Inspectierapport Locatie 516 Rugby Breda

Inspectierapport locatie 518 Rugby Breda
Werkplan Princenhage

Inspectierapport Locatie Princenhage

Werkplan rugby locatie Etten-Leur

Inspectierapport locatie Rugby Etten-Leur