Kwaliteit / GGD

Kwaliteit

Bij de uitvoering van ieder project van Open-Up!|Fun-Kidz wordt aandacht besteed aan veiligheid, organisatie en gewenste faciliteiten. Door de ervaren en enthousiaste pedagogisch (sport) medewerk(ster)ers van Open-Up!|Fun-Kidz wordt er voor een veilige en leuke dag en/of dagdeel gezorgd. Het kan ook zo zijn dat er voor enkele activiteiten/sporten wordt uitgeweken naar hun locatie. Zoals bij ons bekend is, streven wij naar het hoogste doel, waar sportiviteit, plezier en humor, respect, tradities, normen en waarden hoog in het vaandel staan.

Kwaliteit gewaarborgd

Binnen Open-Up!|Fun-Kidz wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Dit is vertaald in het handboek kwaliteitszorg dat op de kinderopvang wordt gehanteerd. Wij streven ernaar een efficiënte organisatie te zijn, waarin de kwaliteit continu bewaakt en verbeterd wordt. Tevens vinden er jaarlijks op onze buitenschoolse opvang locaties inspecties plaats door de GGD.

Inspectierapport 2019 Locatie Weerijs Breda

Inspectierapport 2019 Locatie Rugby Etten-Leur

Inspectierapport 2019 Locatie Spoorzoeker

Inspectierapport 2019 Locatie Rugby Breda

Inspectierapport 2019 Locatie Princenhage

Klanttevredenheid

Om inzicht te verkrijgen én te behouden in de klanttevredenheid, wordt u om de twee jaar gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de dienstverlening en/of het beleid. Het doel van het onderzoek is kwaliteitsverbetering, waaraan buitenschoolse opvang Open-Up!|Fun-Kidz voortdurend aandacht wil besteden.