Vakantie 2021

Tijdens de vakantie hebben wij verschillende activiteiten ondernomen met de kinderen. We hebben veel uitstapjes gemaakt met de bussen.  Zo zijn we naar speeltuinen geweest, hebben we geklommen en geklauterd in de bossen, bezochten we het Spoorpark in Tilburg en zijn we naar andere BSO locaties gegaan. Wij hebben ook de Olympische Open-Up Spelen gehouden. Hier speelden we voetbal, hockey, estafette en sprongen we zo hoog als we konden met hoogspringen. Daarnaast zijn we in de laatste week van de vakantie naar het Timmerfestival geweest.